Buglovce - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Dátum: 11. 10. 2021

15. - 31.10.2021 Orálna vakcinácia líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenska

Prešovský samosprávny kraj

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja: Detské ihrisko

Dátum: 29. 9. 2021

Kúpa lanovej pyramídy v celkovej hodnote 1800 € prebehla v zmysle výzvy predsedu PSK v programe  Šport pre rok 2021. PSK na základe zmluvy č. 1154/2021/OPR prispel dotáciou vo výške 1 000,- €.

Africký mor ošípaných

Dátum: 9. 8. 2021

Mimoriadne núdzové opatrenia č. 788/2021-100, nariadené ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR - užívateľom poľovných revírov, chovateľom ošípaných, súkromným veterinárnym

VSD Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Dátum: 19. 5. 2021

Výzva pre vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve VSD

Separovaný zber odpadov už od 6:30

Dátum: 5. 1. 2021

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. upozorňuje, že nastali zmeny v čase zberu separovaného odpadu. Preto sa na občanov obracia so žiadosťou, aby boli vrecia alebo nádoby na separovaný zber vyložené v každý deň zberu od 6:30h.

Usmernenie - postup pre registráciu chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

Dátum: 12. 10. 2020

Usmernenie - postup pre registráciu chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050

Dátum: 5. 10. 2020

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050