Buglovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred možnými podvodnými konaniami

Dátum: 10. 3. 2023

Informácia verejnosti, najmä seniorom, o zvýšenej trestnej činnosti páchanej na senioroch prostredníctvom zaužívaných legiend (tzv. špecifická trestná činnosť páchaná na senioroch)

Meranie zrakovej ostrosti

Dátum: 10. 3. 2023

Meranie zrakovej ostrosti 14.3.2023 o 13:00 do 13:45 v Kultúrnom dome v Buglovciach

Preberanie daňových priznaní za rok 2022 - 29.3. - 31.3. 2023 v Levoči

Dátum: 10. 3. 2023

V dňoch od 29.03.2023 do 31.03.2023
v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.
bude Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad
preberať daňové priznania k dani z príjmov za rok 2022.
Miesto preberania: Ružová 1, Levoča (bývalý daňový úrad)

Triedenie obalov od syrov

Dátum: 1. 3. 2023

Triedenie obalov od syrov

nepatrí do komunálneho odpadu

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad

Dátum: 12. 12. 2022

Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu, sú ťažko rozložiteľný odpad.
Použité batérie a akumulátory odkladať do nádob tzv. RECYKLOBOXOV - predajňa potravín, cintorín


Zber oleja v obci

Oranžová uzamykateľná nádoba s výrezom na veku na vhadzovanie plných plastových fliaš s olejom

Dátum: 3. 11. 2022

Oranžová uzamykateľnú nádoba s výrezom na veku na vhadzovanie plných plastových fliaš s olejom je umiestnená pred obecným úradom.

Multifunkčné ihrisko - montáž mantinelov 1

Multifunkčné ihrisko - montáž mantinelov

Dátum: 27. 10. 2022

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
Prijímateľ podpory: Obec Buglovce
Výška dotácie: 3 500 €
VÝZVA POSLANCOV PSK
Názov projektu: Multifunkčné ihrisko - montáž mantinelov

Univerzálna dobíjacia solárna stanica na elektrobicykle

Univerzálna dobíjacia solárna stanica na elektrobicykle

Dátum: 4. 5. 2022

Univerzálna dobíjacia solárna stanica na elektrobicykle v Buglovciach, ktorej súčasťou je defibrilátor, kompresor, stojany na bicykle, USB, autozásuvka a kamera

Občianske združenie MAS LEV, o.z. poskytlo príspevok vo výške 13 550,82 EUR

#

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

Dátum: 6. 12. 2021

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.

Africký mor ošípaných

Dátum: 9. 8. 2021

Mimoriadne núdzové opatrenia č. 788/2021-100, nariadené ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR - užívateľom poľovných revírov, chovateľom ošípaných, súkromným veterinárnym

Separovaný zber odpadov už od 6:30

Dátum: 5. 1. 2021

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. upozorňuje, že nastali zmeny v čase zberu separovaného odpadu. Preto sa na občanov obracia so žiadosťou, aby boli vrecia alebo nádoby na separovaný zber vyložené v každý deň zberu od 6:30h.

Usmernenie - postup pre registráciu chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

Dátum: 12. 10. 2020

Usmernenie - postup pre registráciu chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050

Dátum: 5. 10. 2020

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050