Buglovce - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

VSD Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Dátum: 19. 5. 2021

Výzva pre vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve VSD

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy v Buglovciach

Dátum: 4. 5. 2021

Obec Buglovce
V Y H L A S U J E
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy v Buglovciach
s nástupom od 01.09.2021


SODB upozornenie na páchanie podvodov

Dátum: 4. 3. 2021

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade aj v čase pandémie COVID-19 a prebiehajúceho elektronického sčítania obyvateľstva upozorňuje verejnosť, najmä seniorov, na páchanie podvodov pri možnom asistenčnom sčítaní obyvateľstva (od 01. apríla do 31. októbra 2021) „falošnými mobilnými asisten

Separovaný zber odpadov už od 6:30

Dátum: 5. 1. 2021

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. upozorňuje, že nastali zmeny v čase zberu separovaného odpadu. Preto sa na občanov obracia so žiadosťou, aby boli vrecia alebo nádoby na separovaný zber vyložené v každý deň zberu od 6:30h.

Usmernenie - postup pre registráciu chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

Dátum: 12. 10. 2020

Usmernenie - postup pre registráciu chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050

Dátum: 5. 10. 2020

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050

Sčítanie obyvateľstva  1

Sčítanie obyvateľstva

Dátum: 16. 9. 2020

Informácie k sčítaniu nájdete v prílohe tejto aktuality.