Buglovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Zber elektroodpadu

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov 17.07.2024 o 9:30 hod

Dátum: 11. 7. 2024

Zber elektroodpadu 17.07.2024 o 9:30 hod

Dopravné karty - SAD Poprad upozornenie

SAD Poprad - dopravné karty

Dátum: 4. 7. 2024

Z dôvodu spustenia novej tarify IDS Východ, je potrebné, aby ste si na dopravnej karte skontrolovali SNR číslo. Karty, ktoré obsahujú 9 alebo 10 miestne SNR číslo nebudú od 4.7.2024 platné.

Chodník pre peších v obci Buglovce

Chodník pre peších v obci Buglovce

Dátum: 12. 6. 2024

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Program: Podpora najmenej rozvinutých okresov
Výška dotácie: 36 331,89 EUR

STAROSTA OBCE

Dátum: 23. 5. 2024Dňom 21.5.2024 zanikol mandát starostu obce Vincenta Koňaka.

Povereným zástupcom starostu obce Buglovce sa stal 22.05.2024 Dušan Žabecký.

Zelená alej v obci Buglovce

ZELENÁ ALEJ V OBCI BUGLOVCE

Dátum: 22. 11. 2023

Tento projekt bol podporený z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny
Prijímateľ podpory: Obec Buglovce
Výška dotácie: 7 525,60 €

Požiar

Preventívno-výchovná činnosť zameraná na vykurovaciu sezónu

Dátum: 7. 11. 2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči v súvislosti so zvýšeným počtom požiarov obydlí počas vykurovacej sezóny upozorňuje na prevenciu požiarov od vykurovacích telies, dymovodov a manipulácie s nimi.

Ľadové ihrisko - výmena mantinelov

Multifunkčné ihrisko - montáž mantinelov

Dátum: 6. 11. 2023

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
Prijímateľ podpory: Obec Buglovce
Výška dotácie: 3 500 €
VÝZVA POSLANCOV PSK 2023
Názov projektu: Ľadové ihrisko - výmena mantinelov

Triedenie obalov od syrov

Dátum: 1. 3. 2023

Triedenie obalov od syrov

nepatrí do komunálneho odpadu

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad

Dátum: 12. 12. 2022

Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu, sú ťažko rozložiteľný odpad.
Použité batérie a akumulátory odkladať do nádob tzv. RECYKLOBOXOV - predajňa potravín, cintorín


Zber oleja v obci

Oranžová uzamykateľná nádoba s výrezom na veku na vhadzovanie plných plastových fliaš s olejom

Dátum: 3. 11. 2022

Oranžová uzamykateľnú nádoba s výrezom na veku na vhadzovanie plných plastových fliaš s olejom je umiestnená pred obecným úradom.

Univerzálna dobíjacia solárna stanica na elektrobicykle

Univerzálna dobíjacia solárna stanica na elektrobicykle

Dátum: 4. 5. 2022

Univerzálna dobíjacia solárna stanica na elektrobicykle v Buglovciach, ktorej súčasťou je defibrilátor, kompresor, stojany na bicykle, USB, autozásuvka a kamera

Občianske združenie MAS LEV, o.z. poskytlo príspevok vo výške 13 550,82 EUR

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

Dátum: 6. 12. 2021

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.

Africký mor ošípaných

Dátum: 9. 8. 2021

Mimoriadne núdzové opatrenia č. 788/2021-100, nariadené ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR - užívateľom poľovných revírov, chovateľom ošípaných, súkromným veterinárnym

Separovaný zber odpadov už od 6:30

Dátum: 5. 1. 2021

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. upozorňuje, že nastali zmeny v čase zberu separovaného odpadu. Preto sa na občanov obracia so žiadosťou, aby boli vrecia alebo nádoby na separovaný zber vyložené v každý deň zberu od 6:30h.

Usmernenie - postup pre registráciu chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

Dátum: 12. 10. 2020

Usmernenie - postup pre registráciu chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050

Dátum: 5. 10. 2020

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050