Buglovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, faktúry, objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24. 7. 2023

O2023/4

Objednávame prípravu a implementáciu žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionáln. roz

1 081,20 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov

Obec Buglovce

24. 7. 2023

O2023/3

Objednávame si u Vás 2 plastové kontajnery 1100 l hnedé - BIO

0,00 EUR

MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín

Obec Buglovce

18. 4. 2023

O2023/2

Objednávame si u Vás spracovanie žiadosti z Environmentálneho fondu Špecifikácia činností podpory fo

840,00 EUR

sCOOLing, s.r.o.,Hlavná 132/2,953 05,Zlaté Moravce

Obec Buglovce

18. 4. 2023

O2023/1

Objednávame si u Vás účelový energetický audit pre výstavbu fotovoltického zariadenia.

950,00 EUR

GESMAN s.r.o.,Gagarinova 22A,080 06,Ľubotice

Obec Buglovce

18. 1. 2023

O2022/10

Objednávame si u Vás sociálnu posudkovú činnosť

0,00 EUR

PhDr. Jozef Dub, Banícka Štvrť 785/19, 053 42 Krompachy

Obec Buglovce

25. 10. 2022

O2022/9

Objednávame si u Vás montáž mantinelov na multifunkčnom ihrisku podľa predloženej cenovej ponuky.

4 200,00 EUR

AVAJAK s.r.o.,Cintorínska ulica 83/3,053 42,Krompachy

Obec Buglovce

3. 10. 2022

O2022/8

Objednávame si u Vás nádoby na odpad podľa cenovej ponuky PV2201986 zo dňa 28.09.2022

148,08 EUR

MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín

Obec Buglovce

3. 10. 2022

O2022/6

Objednávame si u Vás vypracovanie znacleckého posudku na pozemok v katastrálnom území Buglovce parce

0,00 EUR

Ing. Lucia Brincková, Námestie Majstra Pavla 50, 054 01 Levoča

Obec Buglovce

5. 4. 2022

O2022/5

Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody zo studne pre materskú školu.

0,00 EUR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade,Zdravotnícka 3,058 97,Poprad

Obec Buglovce

5. 4. 2022

O2022/4

Objednávame si u Vás vypracovanie znacleckého posudku na pozemok v katastrálnom území Buglovce parce

0,00 EUR

SpišReal, s.r.o., Letná 32, 052 70 Spišská Nová Ves

Obec Buglovce

5. 4. 2022

O2022/3

Objednávame si u Vás banner podľa predloženej cenovej ponuky.

352,00 EUR

Miroslav Pazdera, Pieninská 3, 974 11 Banská Bystrica

Obec Buglovce

5. 4. 2022

O2022/2

Objednávame si u Vás prírodné drvené kamenivo rôznej frakcie pre rok 2022.

0,00 EUR

KSR - KAMEŇOLOMY SR, S.R.O, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Obec Buglovce

5. 4. 2022

O2022/1

Objednávame si u Vás 4 plynové remene na mulčovač CODE 400085 Belt 17x1260

0,00 EUR

AJFA + AVIS, s.r.o., Šibeničná 8741/20, 010 01 Žilina

Obec Buglovce

21. 9. 2021

O2021/19

Objednávame si u Vás výrobky prefabrikácie

736,80 EUR

GM PRODUCT s.r.o., 151, 059 76 Rakúsy

Obec Buglovce

13. 9. 2021

O2021/18

Objednávame si u Vás rozbor vody zo studne pre materskú školu

Neuvedené

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade,Zdravotnícka 3,058 97,Poprad

Obec Buglovce

6. 9. 2021

O2021/17

Objednávame si u Vás práce na diele "Revitalizácia verejného priestranstva Buglovce" podľa predložen

7 218,00 EUR

SIBS MV s. r. o.,Hutnícka 2713/10,052 01,Spišská Nová Ves

Obec Buglovce

15. 7. 2021

O2021/16

Objednávame si u Vás čipovú kartu Gemalto ID Prime 940 format Full Size a čítačka čipových kariet ID

56,00 EUR

Disig, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava

Obec Buglovce

8. 7. 2021

O2021/15

Merač rýchlosti vozidiel BX - 1 "SPOMAĽ" podľa predloženej cenovej ponuky.

2 006,00 EUR

BELLIMPEX s.r.o., Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo

Obec Buglovce

29. 6. 2021

O2021/14

Objednávame si u Vás lanovú pyramídu VVZ-PYR020 2m podľa predloženej cenovej ponuky.

1 800,00 EUR

Veríme v Zábavu, s.r.o.,Pod Brezinou 86,911 01,Trenčín

Obec Buglovce

14. 7. 2021

O2021/13

Objednávame si u Vás konvektomat podľa predloženej cenovej ponuky.

4 925,76 EUR

Gastroslužby PK, s.r.o.,79,059 72,Vlková

Obec Buglovce

14. 7. 2021

O2021/12

Objednávame si u Vás vykonanie procesu verejného obstarávania na projekt "Vodojem a ČOV obce Buglovc

3 000,00 EUR

Abys Slovakia s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

Obec Buglovce

14. 7. 2021

O2021/11

Objednávame si u Vás prípravu podkladov a koordináciu projektových činností na projekt: "Vodojem a Č

2 000,00 EUR

RSV Project s.r.o., Zámocká 34, 811 01 Bratislava

Obec Buglovce

20. 4. 2021

O2021/10

Objednávame si u Vás odber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu z celoplošného testovania každý

0,00 EUR

Brantner Nova s.r.o.,Sadová 13,052 01,Spišská Nová Ves

Obec Buglovce

20. 4. 2021

O2021/9

Objednávame si u Vás odber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu z z celoplošného testovania pr

0,00 EUR

Brantner Nova s.r.o.,Sadová 13,052 01,Spišská Nová Ves

Obec Buglovce

20. 4. 2021

O2021/8

Objednávame si u Vás odber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu z z celoplošného testovania pr

0,00 EUR

Brantner Nova s.r.o.,Sadová 13,052 01,Spišská Nová Ves

Obec Buglovce

20. 4. 2021

O2021/7

Objednávame si u Vás služby na zabezpečenie verejného obstarávania, predmet zákazky:"Univerzál na do

0,00 EUR

SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Buglovce

20. 4. 2021

O2021/6

Objednávame si u Vás odber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu z z celoplošného testovania pr

0,00 EUR

Brantner Nova s.r.o.,Sadová 13,052 01,Spišská Nová Ves

Obec Buglovce

20. 4. 2021

O2021/5

Na základe prdloženej cenovej ponuky si u Vás objednávame vypracovanie štúdie pre projektovú dokume

2 200,00 EUR

I.K.V. PROJEKCIA s.r.o.,Dolné Záhumnie 50/17,013 41,Dolný Hričov

Obec Buglovce

20. 4. 2021

O2021/4

Objednávame si u Vás odber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu z z celoplošného testovania pr

0,00 EUR

Brantner Nova s.r.o.,Sadová 13,052 01,Spišská Nová Ves

Obec Buglovce

20. 4. 2021

O2021/3

Objednávame si u Vás respirátory FFP2 - KN95

300,00 EUR

Hesychia trade, s.r.o., Obchodná 2, 071 01 Michalovce

Obec Buglovce

20. 4. 2021

O2021/2

Objednávame si u Vás prírodné drvené kamenivo rôznej frakcie pre rok 2021.

0,00 EUR

KSR - KAMEŇOLOMY SR, S.R.O, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Obec Buglovce

20. 4. 2021

O2021/1

Objednávame si u Vás nádoby na odpad podľa cenovej ponuky PV2100090 zo dňa 15.1.2021.

426,12 EUR

MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín

Obec Buglovce

11. 1. 2021

O2020/14

Objednávame si u Vás spracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu v rámci špecifikácie 2

1 008,00 EUR

Scholaris,Kalvária 3,949 01,Nitra 1

Obec Buglovce

11. 1. 2021

O2020/13

Na základe predloženej cenovej ponuky si u Vás objednávame

5 083,00 EUR

BKPROFI, s.r.o.,2,053 02,Nemešany

Obec Buglovce

11. 1. 2021

O2020/12

Objednávame si u Vás kontrolu podkladov a prípravu žiadosti na projekt VODA KANÁL pre IBV Konopiska

1 500,00 EUR

RSV Project s.r.o., Zámocká 34, 811 01 Bratislava

Obec Buglovce

11. 1. 2021

O2020/11

Objednávame si u Vás polykarbonátové priehradky - ochranné prepážky veľkosti M 1000x900 mm

144,00 EUR

NOVEX plast s.r.o., Tatranská 126, 053 11 Smižany

Obec Buglovce

11. 1. 2021

O2020/10

Objednávame si u Vás trojvrstvové chirurgické rúška

160,00 EUR

Vianoce LED s.r.o.,Matičná 2,949 11,Nitra

Obec Buglovce

22. 10. 2020

O2020/9

Objednávame si u Vás umývačku riadu podľa predloženej cenovej ponuky.

2 095,00 EUR

Ladislav Sakmáry,I. Krasku 1112/11,052 01,Spišská Nová Ves

Obec Buglovce

23. 7. 2020

O2020/5

Objednávame si u Vás opravu miestnej komunikácie náterovou technológiou v dohodnutej cene 1 000,00 E

1 200,00 EUR

Bitunova spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Obec Buglovce

23. 7. 2020

O2020/4

Objednávamae si u Vás drvené kamenivo na rok 2020 podľa dohody a potreby

0,00 EUR

KSR - KAMEŇOLOMY SR, S.R.O, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Obec Buglovce

23. 7. 2020

O2020/3

Objednávame si u Vás práce na diele "Vybudovanie chodníkov na miestnom cintoríne" podľa dodanej ceno

15 084,76 EUR

TIME s.r.o.,128,053 22,Danišovce

Obec Buglovce

23. 7. 2020

O2020/2

Objednávame si u Vás práce na diele "Úprava a obnova miestnej studničky" podľa dodanej cenovej ponuk

5 298,00 EUR

Drevodomy Spiš, s.r.o.,Hutnícka 2679/1,052 01,Spišská Nová Ves

Obec Buglovce

23. 7. 2020

O2020/1

Objednávame si u Vás opravu traktora Zetor 4341

0,00 EUR

Anton Bodnár,7,053 04,Buglovce

Obec Buglovce

16. 12. 2019

O2019/7

Spracovanie procesov vo verejnom obstarávaní na zákazku: Zníženie energetickej náročnosti Viacúčelov

450,00 EUR

Ing. Monika Ivanová - ABIZ,Hraničná 4716,058 01,Poprad

Obec Buglovce

16. 12. 2019

O2019/6

Objednávame si u Vás kameninovú drť 4/8 v množstve cca 20 tón.

0,00 EUR

LOMY MTD s.r.o.,Vajanského 47,080 01,Prešov

Obec Buglovce

16. 12. 2019

O2019/4

Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody pre MŠ Buglovce 56.

0,00 EUR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade,Zdravotnícka 3,058 97,Poprad

Obec Buglovce

16. 12. 2019

O2019/3

Objednávame u Vás spracovanie žiadosti o dotáciu k výzve č. V. P. HaZZ 2019 na hasičskú zbrojnicu.

360,00 EUR

Projekty Európskych spoločenstiev,1. mája 37,953 01,Zlaté Moravce

Obec Buglovce

16. 12. 2019

O2019/2

Objednávame si u Vás: stoličky s čalunením D17-D101 (modré) 15€ bez DPH stoly vo farbe dreva 75 € be

1 260,00 EUR

MIL SYSTÉM, s.r.o.,Kopčianska 14,851 01,Bratislava

Obec Buglovce

15. 1. 2019

O2018/11

Objednávame si u Vás športovú výbavu na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 12.6.2018

2 172,55 EUR

Ing. Juraj Jaroš,71,053 04,Buglovce

Obec Buglovce

15. 1. 2019

O2018/9

Objednávama si u Vás 3 kusy roštov podľa priloženého náčrtu.

0,00 EUR

NALIMA Ing. Erika Olejarníková,Levočská 4832,058 01,Poprad

Obec Buglovce

15. 1. 2019

O2018/10

Objednávame si u Vás práce naviac pri asfaltovaní miestych komunikácií v obci. cena dohodou 300 € s

300,00 EUR

EUROVIA SK, a.s.,Osloboditeľov 66,040 17,Košice – mestská časť Šebastov

Obec Buglovce

16. 10. 2018

O2018/8

Objednávama si u Vás vlajky

0,00 EUR

Signo, s.r.o.,Tatranská cesta 68,034 01,Ružomberok

Obec Buglovce

16. 10. 2018

O2018/7

Objednávame si u Vás drvené kamenivo na rok 2018 množstvo podľa dohody a potreby

0,00 EUR

KSR - KAMEŇOLOMY SR, S.R.O, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Obec Buglovce

16. 10. 2018

O2018/5

Objednávama si rozbor pitnej vody z vodného zdroja pri MŠ Buglovce.

0,00 EUR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade,Zdravotnícka 3,058 97,Poprad

Obec Buglovce

16. 10. 2018

O2018/2

Objednávame si u Vás 2 rúry Pragma v dĺžke 6m a 2m a 30 stupňové koleno s dovozom.

0,00 EUR

ROTO SK spol. s r.o.,Jelšová 1,080 05,Prešov

Obec Buglovce

16. 10. 2018

O2018/6

Objednávame si u Vás kameninbovú drť podľa požiadavky

0,00 EUR

LOMY MTD s.r.o.,Vajanského 47,080 01,Prešov

Obec Buglovce

16. 10. 2018

O2018/4

Objdenávame si u Vás práce súvisiace s ťažbou dreva v lese Háj v cene 13€/m3.

0,00 EUR

Lukáš Hudák,Zapálenica 326,053 23,Rudňany

Obec Buglovce

16. 10. 2018

O2018/3

Objdenávame si u Vás práce súvisiace s ťažbou dreva v lese Háj v cene 13€/m3.

0,00 EUR

Slavomír Noga

Obec Buglovce

16. 10. 2018

O2018/1

Objednávame si u Vás pokládku kábla verejného osvetlenia na IBV Konopiska .

0,00 EUR

Elkostav KM, s.r.o.

Obec Buglovce

4. 12. 2017

O2017/8

Objednávame si u Vás úpravu cesty pre IBV Konopiska.

500,00 EUR

KONTASTAV s.r.o.,J. Fabiniho 441/20,052 01,Spišská Nová Ves

Obec Buglovce

10. 7. 2017

O2017/7

Objednávame si u Vás obojstranné betónové oplote- nie vzor 54b štiepaný kameň v množstve 4m, výška2m

0,00 EUR dohodou

Profil Invest Slovakia, s.r.o.,Staničná 1250,093 16,Vranov nad Topľou

Obec Buglovce

6. 7. 2017

O2017/6

Objednávame si u Vás opravu skiel v kultúrnom dome a materskej škole pre upltnenie škody na zákl. po

0,00 EUR dohodou

Miloš Kaleta - MIJATO,Mariánske námestie 1124,053 04,Spišské Podhradie

Obec Buglovce

23. 6. 2017

O2017/5

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok p.č. 374/4 KÚ Buglovce, oddelená GP

0,00 EUR dohodou

Ing. Peter Chovanec,Železničná 42,053 61,Spišské Vlachy

Obec Buglovce

23. 6. 2017

O2017/4

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok p.č. 374/4 KÚ Buglovce, oddelená GP

0,00 EUR dohodou

Ing. Peter Chovanec,Železničná 42,053 61,Spišské Vlachy

Obec Buglovce

23. 6. 2017

O2017/3

Objednávame si vypracovanie znaleckého posudku na pozemok p.č. 350/2 KÚ Buglovce, za účelom prevodu

0,00 EUR dohodou

Ing. Peter Chovanec,Železničná 42,053 61,Spišské Vlachy

Obec Buglovce

11. 4. 2017

O2017/2

Objednávame u Vás drvené kamenivo na rok 2017 množstvo podľa dohody a potreby

0,00 EUR dohodou

KSR - KAMEŇOLOMY SR, S.R.O, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Obec Buglovce

1. 3. 2017

O2017/1

Objednávame si rozbor pistnej vody z vodného zdroja pri MŠ Buglovce

0,00 EUR dohodou

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade,Zdravotnícka 3,058 97,Poprad

Obec Buglovce

20. 12. 2016

O2016/6

Objednávame si prevedenie ťažby, približovanie a manipuláciu s drevnou hmotou v lese Háj.

dohodou

Slavomír Noga

Obec Buglovce

20. 12. 2016

O2016/5

Objednávame si prevedenie ťažby, približovanie a manipuláciu s drevnou hmotou v lese Háj.

dohodou

Lukáš Hudák,Zapálenica 326,053 23,Rudňany

Obec Buglovce

13. 12. 2016

O2016/4

Objednávame si rozbor pitnej vody z vodného zdroja nájomné byty Buglovce s. č. 4 - ukazovateľ mikrob

dohodou

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade,Zdravotnícka 3,058 97,Poprad

Obec Buglovce

29. 11. 2016

O2016/3

Objednávame si rozbor pitnej vody z vodného zdroja nájomné byty Buglovce s.č. 4

dohodou

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade,Zdravotnícka 3,058 97,Poprad

Obec Buglovce

21. 1. 2016

O2016/2

Objednávamfe si u Vás rozbor pitnej vody z vodného zdroja pri MŠ Buglovce

dohodou

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade,Zdravotnícka 3,058 97,Poprad

Obec Buglovce

19. 1. 2016

O2016/1

Objednávame si u Vás projekt návrhu teplej vody z obnoviteľných zdrojov energie.

250,00 EUR

TZB-komplet

Obec Buglovce

6. 12. 2015

6/2015

rozbor vody

0,00 EUR

RUVZ

Obec Buglovce

5/2015

doprava a osadenie betónových stĺpov

0,00 EUR

ELKOSTAV KM, s.r.o.

Obec Buglovce

4/2015

plastové nádoby

0,00 EUR

MEVA - SK s.r.o. Rožňava

Obec Buglovce

11. 6. 2015

3/2015

plastové nádoby

0,00 EUR

MEVA - SK s.r.o. Rožňava

Obec Buglovce

12. 2. 2015

2/2015

oprava kontajnera na sklo

0,00 EUR

Brantner Nova s.r.o.,Sadová 13,052 01,Spišská Nová Ves

Obec Buglovce

19. 1. 2015

1/2015

betónové rúry

0,00 EUR

PROSPER, Poprad, s.r.o.

Obec Buglovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.