Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, sobota 31. 7. 2021
slabý dážď 29 °C 15 °C
nedeľa 1. 8. mierny dážď 29/14 °C
pondelok 2. 8. slabý dážď 20/13 °C
utorok 3. 8. slabý dážď 24/12 °C

Navigácia

Obsah

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky

Materskej školy v Buglovciach

 

Obec Buglovce podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

V Y H L A S U J E

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy v Buglovciach

s nástupom od 01.09.2021

 

 

A/ Požadované kvalifikačné predpoklady:

•  Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 9 odst.1

•   a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa §39 odst. 3 zákona č. 138/2019 Z.z.

•   o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

•  dosiahnutie kariérového stupňa „ pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou „

•   najmenej päť rokov pedagogickej činnosti

•   bezúhonnosť

•   zdravotná spôsobilosť

 

B/ Iné požiadavky:

§ znalosť a orientácia právnych predpisov z oblasti školstva

§ riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti

§ aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií (word, excel, internet).

 

C/ Zoznam požadovaných dokladov:

• Písomná prihláška do výberového konania

• Štruktúrovaný profesijný životopis

• Potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe a vykonaní 1. atestácie

• Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

• Stručný písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy

• Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č.138/2019 Z.z.

• Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

• Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

• Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 30.06.2021 (do 12,00 hod./ na dátum na poštovej pečiatke sa neprihliada) na adresu:

Obec Buglovce, Buglovce 56, 053 04 Spišské Podhradie

Obálku označte heslom „VK na /riaditeľku MŠ“ – Neotvárať!

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

Uchádzačom, ktorí splnia uvedené predpoklady a požiadavky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne radou školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 

V Buglovciach, dňa 03.05.2021                                                                                               

Vincent Koňak

                                                                                                                        starosta obce

 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy v Buglovciach (334.57 kB)