Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 15. 6. 2021
jasná obloha 24 °C 8 °C
streda 16. 6. takmer jasno 24/11 °C
štvrtok 17. 6. oblačno 26/14 °C
piatok 18. 6. takmer jasno 29/16 °C

Navigácia

Obsah

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky

Materskej školy v Buglovciach

 

Obec Buglovce podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

V Y H L A S U J E

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy v Buglovciach

s nástupom od 01.09.2021

 

 

A/ Požadované kvalifikačné predpoklady:

•  Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 9 odst.1

•   a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa §39 odst. 3 zákona č. 138/2019 Z.z.

•   o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

•  dosiahnutie kariérového stupňa „ pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou „

•   najmenej päť rokov pedagogickej činnosti

•   bezúhonnosť

•   zdravotná spôsobilosť

 

B/ Iné požiadavky:

§ znalosť a orientácia právnych predpisov z oblasti školstva

§ riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti

§ aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií (word, excel, internet).

 

C/ Zoznam požadovaných dokladov:

• Písomná prihláška do výberového konania

• Štruktúrovaný profesijný životopis

• Potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe a vykonaní 1. atestácie

• Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

• Stručný písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy

• Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č.138/2019 Z.z.

• Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

• Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

• Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 30.06.2021 (do 12,00 hod./ na dátum na poštovej pečiatke sa neprihliada) na adresu:

Obec Buglovce, Buglovce 56, 053 04 Spišské Podhradie

Obálku označte heslom „VK na /riaditeľku MŠ“ – Neotvárať!

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

Uchádzačom, ktorí splnia uvedené predpoklady a požiadavky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne radou školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 

V Buglovciach, dňa 03.05.2021                                                                                               

Vincent Koňak

                                                                                                                        starosta obce

 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy v Buglovciach (334.57 kB)