Menu
Obec Buglovce
Buglovce

Hlavný kontolór obce

Hlavnou kontrolórkou obce Buglovce je

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA.

Bola zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 10.05.2019 so začiatkom pracovného pomeru od 01.06.2019. Jej funkčné obdobie trvá 6 rokov, t.j. do roku 2025.

Postavenie hlavného kontrolóra upravuje § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Medzi hlavné úlohy hlavného kontrolóra v zmysle §18f zákona o obecnom zriadení patrí :

a) vykonávať kontrolu v rozsahu kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola úloh ustanovených osobitnými predpismi,

b) prekladať obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti 

c) vypracúvať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladať obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správ o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f) spolupracovať so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) vybavovať sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

h) povinnosť vykonať kontrolu, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo,

i) plniť ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom

j) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom,

Kontrolnej činnosti podlieha:

a) obecný úrad,

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2020

Správa hlavnej kontrolórky obce Buglovce o výsledku kontroly za r. 2023

Správa hlavnej kontrolórky obce Buglovce o výsledku kontroly za r. 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,43 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 5. 3. 2024

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 23. 6. 2024
slabý dážď 24 °C 14 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 24/12 °C
utorok 25. 6. jasná obloha 26/12 °C
streda 26. 6. slabý dážď 26/14 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:137
TÝŽDEŇ:1022
CELKOM:400239

Obec Buglovce, ležiaca neďaleko majestátneho Spišského hradu a duchovného centra Spiša - Spišskej Kapituly je síce neveľká, ale zaujímavá svojou históriou. Vyvinula sa v 2. polovici 13. storočia na pôvodnom chotári Trsťan, ktorý bol predtým obývaný slovanským obyvatelstvom. Pravdepodobne za tatárskeho vpádu bolo územie vyplienené, takže časť pôdy, ktorú predtým vlastnil istý,, Corrardus „ ostala voľná. Roku 1258 túto pôdu o rozlohe 4 popluží daroval kráľ Belo IV. bratom Geubulinovi a Termanovi, ako aj ich dedičom, za ročný poplatok 1 ferto( asi 6 dkg )zlata. Bratia patrili k auridátorom na Spiši, ktorí okrem platenia pozemkovej dane v zlate nemali voči kráľovi dalšie iné povinnosti. Na tejto zemi potom založili obec, ktorá sa spočiatku volala podobne ako Trsťany.