Menu
Obec Buglovce
Buglovce

VZN

VZN č. 2/2023 o poplatkoch za odber vody

VZN 2023-2 pre rok 2024 odber vody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,96 kB
Vložené: 9. 2. 2024

VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VZN 2023-1 pre rok 2024 DzN, KO, PES (1) (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,55 kB
Vložené: 15. 12. 2023

VZN č. 2/2022 o poplatkoch za odber vody

VZN OBCE BUGLOVCE č. 2-2022 o poplatkoch za odber vody.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,48 kB
Vložené: 9. 1. 2023

VZN č 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VZN OBCE BUGLOVCE č. 1-2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,06 kB
Vložené: 9. 1. 2023

VZN č. 3/2021 o správe, údržbe a prevádzke pohrebiska

OZ 3-2021 príl.č.3 VZN č 3-2021 - o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 34,24 kB
Vložené: 1. 1. 2022

VZN č. 2/2021 o poplatkoch za odber vody

OZ 3-2021 príl.č.2 VZN 2-2021 pre rok 2022 odber vody.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,12 kB
Vložené: 1. 1. 2022

VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

OZ 3-2021 príl.č.1 VZN 1-2021 pre rok 2022 DzN, KO, PES.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,94 kB
Vložené: 1. 1. 2022

VZN č. 2/2020 o poplatkoch za odber vody

VZN 2-2020 o poplatkoch za odber vody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,7 kB
Vložené: 1. 1. 2021

VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VZN 1-2020 o miestnych daniach a miestnom poplaku za komunalne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 469,29 kB
Vložené: 1. 1. 2021

VZN č. 2/2019 o poplatkoch za odber vody

VZN obce Buglovce č. 2-2019 o poplatkoch za odber vody (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,79 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VZN obce Buglovce č. 1-2019 o miestnych daniach a miestnom popl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,4 MB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 2 - 2018 o poplatkoch za odber vody

VZN 2 - 2018 o polatku za odber vody.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,66 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 1 - 2018 o miestnych a daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VZN 1- 2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,26 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 4-2017 o poplatkoch za odber vody

VZN VODA č. 4-2017 o poplatkoch za odber vody.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,24 kB
Vložené: 1. 1. 2018

VZN č. 3-2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VZN 3-2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 33,66 kB
Vložené: 1. 1. 2018

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BUGLOVCE č. 2/2017 O ZAVEDENÍ A POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

VZN č. 2-2017 o zavedení a pokytovaní el. služieb.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,42 kB
Vložené: 11. 10. 2017

VŠEOBECNE ZAVAZNÉ NARIADENIE OBCE BUGLOVCE č. 1/2017 O OCHRANE OVZDUŠIA A POPLATKOCH ZA ZNEČISTENIE OVZDUŠIA

VZN 1-2017 o ovzduší.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,83 kB
Vložené: 7. 7. 2017

VZN obce Buglovce č. 4-2016 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch

vzn obce buglovce č. 4-2016 o podmienkách nájmu v nájomných bytoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 772,22 kB
Vložené: 14. 2. 2017

VZN Obce Buglovce č.3-2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn obce buglovce č. 3-2016 o miestnych daniach a miestnom pop.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,28 MB
Vložené: 12. 1. 2017

VZN Obce Buglovce č.2-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

vzn obce buglovce č. 2-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,72 MB
Vložené: 12. 1. 2017

VZN Obce Buglovce č.1-2016 o registratúrnom popltaku

vzn obce buglovce č. 1-2016 o registratúrnom poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,76 MB
Vložené: 12. 1. 2017

VZN Obce Buglovce o miestnom poplatku za KO a DSO za kal. rok 2

VZN Obce Buglovce o miestnom poplatku za KO a DSO za kal. rok 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 929,01 kB
Vložené: 22. 8. 2016

VZN Obce Buglovce o dani za psa za kalendárny rok 2016 č. 2-201

VZN Obce Buglovce o dani za psa za kalendárny rok 2016 č. 2-201.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 363,61 kB
Vložené: 22. 8. 2016

VZN Obce Buglovce o dani z nehnuteľnosti za kalendárny rok 2016

VZN Obce Buglovce o dani z nehnuteľnosti za kalendárny rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 997,31 kB
Vložené: 22. 8. 2016

VZN Obce Buglovce č. 4-2015 o nakladaní s KO a DSO

VZN Obce Buglovce č. 4-2015 o nakladaní s KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,11 MB
Vložené: 22. 8. 2016

Smernica o používaní pečiatok na Obecnm úrade v Buglovciach

Smernica o používaní pečiatok na Obecnm úrade v Buglovciach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,26 MB
Vložené: 22. 8. 2016

VZN obce Buglovce č. 7-2015 o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia

VZN č.7-2015 o určení výšky príspevku na činnosť MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,89 kB
Vložené: 22. 8. 2016

VZN obce Buglovce č. 6-2015 o používaní a ochrane obecných symbolov

VZN č.6-2015 o obecných symboloch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,83 kB
Vložené: 22. 8. 2016

VZN Obce Buglovce č. 5-2015 o zásadách umiestňovania volebných

VZN Obce Buglovce č. 5-2016 o zásadách umiestňovania volebných .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 642,67 kB
Vložené: 22. 8. 2016

VZN č.5-2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Buglo

vzn ÄŤ.5-2014 trhovisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,75 kB
Vložené: 27. 7. 2015

VZN obce Buglovce č. 4-2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn č.4-2014 ko-návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,17 kB
Vložené: 27. 7. 2015

VZN obce Buglovce č. 3-2014 o miestnej dani za psa

vzn č.3-2014 za psa-návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,97 kB
Vložené: 27. 7. 2015

VZN obce Buglovce č.2-2014 DzN o miestnej dani z nehnuteľnosti

vzn č.2-2014 dzn-návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,15 kB
Vložené: 27. 7. 2015

VZN č. 1-2014 o chove , vodení a držaní psov na území obce Buglovce

vzn ÄŤ. 1-2014 o chove , vodenĂ­ a drĹľanĂ­ psov na ĂşzemĂ­ obce buglovce.pdf.kmy3rdn.partial
Typ súboru: PARTIAL dokument, Velkosť: 403,54 kB
Vložené: 27. 7. 2015

VZN č. 4/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn ÄŤ. 4-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,6 kB
Vložené: 27. 7. 2015

VZN č.3/2013 o miestnej dani za psa

vzn 3-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,93 kB
Vložené: 27. 7. 2015

VZN č. 2/2013 o miestnej dani z nehnuteľností

vzn 2-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,77 kB
Vložené: 27. 7. 2015

VZN č.1-2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Bugľovce

vzn 1-2013 scan Územný plán.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,69 kB
Vložené: 27. 7. 2015

VZN č.3-2012 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

vzn č.3-2012 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 87,5 kB
Vložené: 27. 7. 2015

VZN č. 2-2012 o miestnej dani za psa

vzn ÄŤ. 2-2012 o miestnej dani za psa.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 79 kB
Vložené: 27. 7. 2015

VZN č. 1-2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti

vzn ÄŤ. 1-2012 o miestnej dani z nehnuteÄľnosti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 88 kB
Vložené: 27. 7. 2015

VZN č.3-2011 Dodatok č.1

vzn ÄŤ.3-2011 dodatok ÄŤ.1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,96 kB
Vložené: 27. 7. 2015

VZN 1/2011 o urceni vysky prispevku v skolskom zariadeni

vzn c. 1-2011 o urceni vysky prispevku v skolskom zariadeni- ms buglovce.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,24 kB
Vložené: 27. 7. 2015

VZN 3/2011 o sprave, udrzbe a prevadzkovani pohrebiska

vzn c.3-2011 o sprave, udrzbe a prevadzkovani pohrebiska.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,07 kB
Vložené: 27. 7. 2015

VZN 2/2011 DzN

vzn 2-2011dzn 2012.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 77 kB
Vložené: 27. 7. 2015

VZN o dani z nehnutelnosti pre rok 2011

vzn o dani z nehnutelnosti pre rok 2011.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 77,5 kB
Vložené: 27. 7. 2015

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 7. 2024
mierny dážď 30 °C 18 °C
utorok 16. 7. mierny dážď 34/19 °C
streda 17. 7. mierny dážď 32/18 °C
štvrtok 18. 7. mierny dážď 27/17 °C

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:77
TÝŽDEŇ:77
CELKOM:404193

Obec Buglovce, ležiaca neďaleko majestátneho Spišského hradu a duchovného centra Spiša - Spišskej Kapituly je síce neveľká, ale zaujímavá svojou históriou. Vyvinula sa v 2. polovici 13. storočia na pôvodnom chotári Trsťan, ktorý bol predtým obývaný slovanským obyvatelstvom. Pravdepodobne za tatárskeho vpádu bolo územie vyplienené, takže časť pôdy, ktorú predtým vlastnil istý,, Corrardus „ ostala voľná. Roku 1258 túto pôdu o rozlohe 4 popluží daroval kráľ Belo IV. bratom Geubulinovi a Termanovi, ako aj ich dedičom, za ročný poplatok 1 ferto( asi 6 dkg )zlata. Bratia patrili k auridátorom na Spiši, ktorí okrem platenia pozemkovej dane v zlate nemali voči kráľovi dalšie iné povinnosti. Na tejto zemi potom založili obec, ktorá sa spočiatku volala podobne ako Trsťany.